Ziekte is een avontuur. De natuurgeneeskunde geeft u de wapens, maar u moet zelf strijden.

Steeds meer mensen krijgen de behoefte om zelf aan hun klachten te werken en niet meer de symptomen te laten onderdrukken.

Een ziekte daagt ons uit om naar de klacht en naar onszelf te kijken. Het nodigt ons uit om te kijken welke verstoring er aan de klacht ten grondslag ligt.


De filosofie van natuurgeneeskunde kan samengevat worden in drie hoofdpunten:


•  Elk organisme bezit de kracht om stoornissen te bestrijden en zich te herstellen.

•  Het lichaam streeft naar optimale gezondheid van het individu. Ziekte ontstaat wanneer de vitale krachten te kort schieten om het lichaam van afvalstoffen te ontdoen.

•  De eigen verantwoordelijkheid en de zelfwerkzaamheid van de mens ten aanzien van ziek zijn en gezond zijn spelen een grote rol.


Als natuurgeneeskundig therapeut kan ik u, door verschillende visies aan te reiken, hierin een weg wijzen.


In mijn praktijk staat het functioneren van het individu in zijn totaliteit centraal. Ik benadruk het belang van het vrijmaken van het potentieel, door middel van inzicht en bewustwording.

Massage, voeding, voedingssupplementen en natuurgeneeskundige middelen kunnen hierbij behulpzaam zijn.

 

werkvormen

natuurgeneeskundenatuurgeneeskunde.html
LGTLGT.html
guashaguasha.html
voedingsleervoedingsleer.html
PGBPGB.html
bioresonantiebioresonantie.html
contactcontact.html
routeroute.html
praktijkpraktijk.html
introductieindex.html
werkvormen