MORA bioresonantie therapie is een patiëntvriendelijke, bijwerkingvrije behandelmethode die de zelfgenezende mogelijkheden activeert en in vele gevallen leidt tot activering van de gezondheid. De afgelopen 30 jaar is door wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat ieder mens een eigen energiebeeld heeft. Dit energiebeeld bestaat uit verschillende frequenties. Net als bij hartstromen (E.C.G.) en hersenstromen (E.E.G.) zijn ook deze frequenties meetbaar. Bij deze wetenschappelijke onderzoeken is aangetoond dat de frequenties van gezonde en zieke personen verschillen. Met behulp van een electro-acupunctuurmeting (EAV) zijn deze frequenties meetbaar en voor diagnose en therapie te gebruiken. Veel van deze frequenties komen overeen met de energiestromen die bekend zijn uit de meer dan 3000 jaar oude Chinese geneeswijzen/ acupunctuur. Oeroude natuurgeneeskundige wijsheid en moderne wetenschap komen in de MORA bioresonantie-therapie bij elkaar.


Bij de Mora bioresonantie therapie wordt er naar het totale energiebeeld gekeken, of te wel de gezondheidstoestand van de patiënt in biologisch, chemisch en fysiologisch opzicht. Op deze manier is een objectieve beoordeling mogelijk van de algehele gezondheidstoestand van de patiënt. De samenhang van bepaalde klachten en eventuele,wel aanwezige maar niet merkbare, verstoringen kunnen met behulp van de MORA bioresonantie-therapie zichtbaar en vervolgens ook behandelbaar worden gemaakt.


Als onderdeel van de preventieve geneeskunde heeft de MORA bioresonantie-therapie de laatste jaren bewezen zeer effectief te zijn bij bepaalde risicogroepen. MORA bioresonantie therapie is een unieke diagnose en behandelmethoden voor iedere denkbare aandoening.


Het immuunsysteem

Indien het lichaam belast wordt met verstorende informaties, dan zal het immuunsysteem proberen deze onschadelijk te maken. Onder verstorende informaties verstaan we; vervuild drinkwater, verkeerde voeding, milieu vervuiling (lucht/ straling) en bepaalde psycho-emotionele omstandigheden. Als deze verstorende informaties langdurig of te sterk op het lichaam in werken, kan het immuunsysteem hier onder bezwijken. Onder invloed van de verstorende informaties veranderen processen in het lichaam. Hierdoor kunnen in de loop van de tijd, acuut of chronisch, ziekten ontstaan. De MORA bioresonantie therapie is er op gericht de verstorende informaties te elimineren en het immuunsysteem te herstellen.


Het verloop van een MORA bioresonantie therapie behandeling

Voor de behandeling met de MORA bioresonantie therapie apparatuur moet de patiënt twee handelektroden vasthouden en voeten op twee voetelektroden plaatsen. De frequenties van de patiënt worden via deze elektroden naar het MORA bioresonantie-apparaat geleid. Het is mogelijk dat de therapeut ook gebruik maakt van andere elektroden waarmee hij/zij een bepaald gebied specifiek kan behandelen, zoals littekens. In het MORA bioresonantie-apparaat zijn filters en versterkers ingebouwd die in staat zijn een onderscheid aan te brengen tussen welke frequenties het lichaam positief, dan wel negatief beïnvloeden.


Tijdens de eerste behandelfase wordt een eerste aanzet gegeven tot het harmoniseren en draineren van het lichaam. Voor het diagnostiseren worden,met behulp van een meetelektrode, vervolgens meerdere acupunctuurpunten gemeten op handen en voeten gebaseerd op de electro-acupunctuur (EAV). De verkregen meetwaarden, weergegeven in een grafiek op een PC en de gegevens verkregen uit het vraaggesprek en eventueel verder onderzoek stelt de therapeut in staat een diagnose en therapieplan te formuleren.


Tijdens de tweede behandelfase kan de therapeut, op basis van de diagnose, één of meerdere therapieprogramma´s kiezen die opgeslagen zijn in het MORA bioresonantie-apparaat om de vastgestelde verstoringen middels de apparatuur te corrigeren. De frequenties van de patiënt worden door deze therapieprogramma´s in de MORA bioresonantie therapie apparatuur aangepast en teruggeleid naar de patiënt waardoor er een regelkring ontstaat en bij elke fase in de behandeling de frequenties van de patiënt worden gecorrigeerd. Belangrijk is hierbij dat de patiënt uitsluitend met zijn/ haar eigen frequenties wordt behandeld en niet met enige vorm van stroom.


Door het uitvoeren van een electro-acupunctuur controlemeting wordt gekeken wat het effect van de behandeling is geweest, en wat voor therapie er verder noodzakelijk is. Een eventueel voedingsvoorschrift en het advies om veel te drinken, het adviseren van natuurgeneeskundige middelen voorschrijven, zoals bepaalde homeopatica, bach-bloesems, Chinese kruiden, orthomoleculaire supplementen etc., complementeren de eerste behandeling. Bij een volgende afspraak zal wederom door middel van een electro-acupunctuurmeting en op basis van de reactie op de eerste behandeling een uitgebreid behandelplan opgesteld. De MORA bioresonantie therapie laat zich uitermate goed combineren met andere reguliere en ook complementaire geneeswijzen zoals manuele therapie, acupunctuur, neuraaltherapie etc.


Therapie zonder schadelijke bijwerkingen

Veel patiënten ervaren de behandeling als aangenaam en pijnloos. Vaak ervaart met na de eerste MORA bioresonantie-behandeling al een verbetering van de klachten. Doelstelling van de MORA bioresonantie therapie is o.a. dat als reactie op de behandeling het lichaam belastende stoffen uit het lichaam probeert uit te scheiden. Het kan gebeuren dat de uitscheidingsorganen van het lichaam de hoeveelheid uit te scheiden belastende stoffen niet aan kunnen. Een beginverergering kan worden voorkomen door het rijkelijk drinken van mineraal-arm water, of door het versterken van de uitscheidingsmogelijkheden via de huid (douchen, sauna) of via de darmen.


Omdat de therapie geen schadelijke bijwerkingen kent is MORA bioresonantie-therapie ook zeer geschikt voor kinderen.


Aantal behandelingen

Het aantal behandelingen is afhankelijk van de ziekte, de duur van de ziekte, de oorzaak ervan en de algehele staat van gezondheid van de patiënt. Bij acute klachten zijn enkele behandelingen noodzakelijk om het lichaam aan te zetten tot genezing. Bij chronische aandoeningen zijn normaal gesproken meerdere behandelingen noodzakelijk. Zeer goed is de MORA bioresonantie therapie als "onderhouds"behandeling te gebruiken bij specifieke chronische klachten. De duur van de behandeling alsmede het aantal behandeling is van het klachtenpatroon.


Effectiviteit van MORA bioresonantie therapie

In principe kan men alle aandoeningen met MORA bioresonantie therapie effectief behandelen. Daar waar de ziekte heeft geleid tot niet omkeerbare verstoringen of weefselbeschadigingen kan MORA bioresonantie-therapie deze helaas niet herstellen. MORA bioresonantie-therapie kan in deze gevallen wel de algehele gezondheidstoestand ondersteunen. MORA bioresonantitherapie is vooral effectief bij:


•  Allergieën

•  Amalgaam belasting

•  Astma

•  Chronische vermoeidheidsklachten

•  Eczeem

•  Hart- en vaatproblemen

•  Hoofdpijn

•  KNO-klachten

•  Migraine

•  Pre- en postoperatieve klachten

•  Psychosomatische klachten

•  Reumatische aandoeningen

•  Spier- en gewrichtsklachten

•  etcetera
 

MORA bioresonantie therapie

natuurgeneeskundenatuurgeneeskunde.html
LGTLGT.html
guashaguasha.html
voedingsleervoedingsleer.html
PGBPGB.html
bioresonantie
contactcontact.html
routeroute.html
praktijkpraktijk.html
introductieindex.html
werkvormenwerkvormen.html